DOFINANSOWANIA

DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ

BUR – Oferuję pełen zakres usług związanych z pozyskiwaniem dofinansowań w ramach programów operacyjnych w Bazie Usług Rozwojowych. Od przygotowania dokumentacji, stworzenia kont w BUR, po rozliczenie usługi. W ramach dofinansowania w BUR można uzyskać od 50% do 80% dofinansowania na szkolenia i doradztwo w zależności od województwa. Warunkiem skorzystania z finansowania jest prowadzenie działalność  gospodarczej lub przedsiębiorstwa prywatnego. Uzyskać można od 4 tys zł do nawet 60 tys. na uczestnika. Kwota zależna jest od województwa, wieku osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu oraz ich wykształceniu i wielkości firmy.

KFS – Ze środków krajowych, może skorzystać każdy PRACODAWCA (który zatrudnia min. 1 pracownia na umowę). Uzyskać można od 80% do nawet 100% wartości szkolenia. Kwota przeznaczona na szkolenie jednej osoby, nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ

BUR – Oferuję pełen zakres usług związanych z pozyskiwaniem dofinansowań w ramach programów operacyjnych w Bazie Usług Rozwojowych. Od przygotowania dokumentacji, stworzenia kont w BUR, po rozliczenie usługi. W ramach dofinansowania w BUR można uzyskać od 50% do 80% dofinansowania na szkolenia i doradztwo w zależności od województwa. Warunkiem skorzystania z finansowania jest prowadzenie działalność  gospodarczej lub przedsiębiorstwa prywatnego. Uzyskać można od 4 tys zł do nawet 60 tys. na uczestnika. Kwota zależna jest od województwa, wieku osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu oraz ich wykształceniu i wielkości firmy.

KFS – Ze środków krajowych, może skorzystać każdy PRACODAWCA (który zatrudnia min. 1 pracownia na umowę). Uzyskać można od 80% do nawet 100% wartości szkolenia. Kwota przeznaczona na szkolenie jednej osoby, nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Dotacje unijne na założenie firmy są przydzielone z Funduszy Europejskich i są formą pomocy, dla osób, które spełniły wymagania projektowe. Kryteria najczęściej dotyczą wieku, sytuacji na rynku, niepełnosprawności, płci.

Uzyskać można nawet do 40 tys. zł bezzwrotnej pomocy, która dzieli się na środki, za które kupić można sprzęt i aktywa oraz tz. pomostówka, którą wykorzystać można na bieżące koszty działalności.

POŻYCZKI

Niskooprocentowane środki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które można przeznaczyć na inwestycje firmowe, przyczyniające się do uzyskania wyższych przychodów ze sprzedaży lub na bieżące koszty działalności w przypadku

Potrzebujesz innej formy dofinansowania lub masz pomysł i szukasz programu o wsparcie – skontaktuj się ze mną.
Znajdę dla Ciebie najlepszą formę finansowania!